Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering van Intronics. Intronics maakt deel uit van de TKH Group waarbij MVO een van de speerpunten is en de werkmaatschappijen worden actief aangestuurd hierop. Intronics volgt de TKH in de uitvoering van het MVO beleid. Zo hebben alle medewerkers van Intronics een gedragscode ondertekend, hebben we milieudoelstellingen geformuleerd, hebben we normen opgesteld waaraan onze leveranciers moeten voldoen en ondersteunen we de Stichting Bits for Kids.

MVO-missie TKH

TKH wil als internationaal technologiebedrijf bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit betekent dat wij bij iedere bedrijfsbeslissing niet alleen het effect op de winstgevendheid meenemen, maar ook de eventuele gevolgen en effecten voor de mensen in en om onze organisatie, de impact ervan op het milieu evenals op onze reputatie.

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen wil TKH voortdurend zorgen dat haar technologische oplossingen en navenante dienstverlening voorzien in de hedendaagse behoefte en vraag, zonder dat toekomstige behoeftes en voorzieningen in gevaar komen.

MVO is voor TKH een belangrijk middel om duurzaamheid te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. In het managen van de waardeketen komen tal van duurzaamheidaspecten in meerdere of mindere mate naar voren. Binnen de diverse waardeketens is TKH aanwezig als afnemer, producent, toeleverancier dan wel als samenwerkingspartner. Bij alle verschillende functies tracht TKH eenheid te garanderen ten aanzien van haar MVO-uitgangspunten.

Voor meer info over MVO verwijzen wij u door naar de website van TKH over MVO.